Papel na Rosas

Palagay ko, malabo ang pangngalang “fake news” kung kaya nahihirapan tayong pag-usapan ito bilang isang problemang may tunay na solusyon, at kung kaya napakadali para sa marami ang malito at...